Pengumuman

Sistem penyampaian maklumat dan pengumuman kepada seluruh warga yang terdiri daripada para pentadbir, pensyarah, staf sokongan dan para pelajar secara berkesan, cepat dan tepat.

 

  Sistem Pengumuman Secara Atas Talian (Online)

 Penyampaian Maklumat Secara Berkesan

Sistem ini menyediakan kemudahan kepada para pentadbir dan pensyarah untuk menyampaikan maklumat secara cepat, tepat dan berkesan. Selain itu, ia turut menjimatkan kos penyampaian maklumat yang menggunakan kertas.

 


 
 

Hak Cipta Terpelihara @2012 MyIDOMS